Audioknihy.net - Pozvánka na ples TyfloCentra v Hradci Králové - Článek
 
 Známe vítěze o NEJ OBAL audioknih


40 audioknih, 4 vydavatelství a kdo získal ocenění NEJ obal? My už to víme!

Chci vědět víc

Přihlásit se
Hledat

supraphon  


Pozvánka na ples TyfloCentra v Hradci Králové

datum Út 14 prosinec 2010, 06:08:07 autor Bety kategorie_obrazek Kategorie Pozvánky
V sobotu 22.1.2011 pořádá TyfloCentrum 3.ročník plesu nejen pro nevidomé s názvem "Tančíme od nevidím do nevidím", v Hradci Králové. 

pozvánka na ples
 
 
Kdo jsme
TyfloCentrum Hradec Králové je obecně prospěšná společnost s krajskou působností, která poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým občanům. Našim zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
 
 
Vznik
obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Hradec Králové byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové dne 9.10.2002, pod oddílem O, vložka 80.
Podle zakládací listiny je statutárním orgánem správní rada, za společnost jedná vždy předseda správní rady nebo jím zplnomocněná osoba. Dne 17.12.2003 vydala společnost Statut, který statutárním zástupcem ustanovuje i ředitele společnosti a pověřuje jej jednáním za společnost vedle předsedy správní rady.
Zřizovatelem společnosti byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Centrum bylo budováno na základě Střediska integračních aktivit SONS, které v Hradci Králové působí od roku 1991 jako specializované pracoviště pro občany s těžkým zrakovým a kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením. V roce 2002 bylo ustanoveno centrum denních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje - Tyflocentrum Hradec Králové, stále v rámci SONS, o.s. V souvislosti se změnou financování sociálních služeb a přesunutím jeho těžiště na regiony se vytvářela samostatná organizace ve formě obecně prospěšné společnosti.
Teprve v říjnu 2002 vzniklo TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. jako samostatný právní subjekt.
 
 
Poslání a cíle společnosti
Nevidomý a těžce slabozraký člověk bývá díky svému handicapu často vyřazen z běžného života společnosti. Obtížněji se vyrovnává s nutností dělat řadu věcí zcela jiným způsobem, než většina ostatních lidí. Cítí omezení v možnostech vzdělávání, pracovního i společenského uplatnění. Soustavné neuspokojování cílů, přání a tužeb, i uvnitř primárních skupin, vede k postupnému snižování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů s okolím a postupné izolaci.
Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové, je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.
Cílem společnosti je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při zvládání obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost služeb sociální intervence pro občany s těžkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postižením v rámci Královéhradeckého kraje, zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, rekvalifikaci a další speciální služby. Integrací nevidomých a slabozrakých lidí chce minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení.
 
Webové stránky TyfloCentra Hradec Králové