Audioknihy.net - Audiokniha od Williama Shakespeara Sonety - Článek
 
 Známe vítěze o NEJ OBAL audioknih


40 audioknih, 4 vydavatelství a kdo získal ocenění NEJ obal? My už to víme!

Chci vědět víc

Přihlásit se
Hledat

supraphon  


Audiokniha od Williama Shakespeara Sonety

datum Pá 25 únor 2011, 07:56:17 autor Bety kategorie_obrazek Kategorie Novinky

Žádné jiné Shakespearovo dílo, snad s výjimkou Hamleta, nevzbudilo tolik komentářů, tolik dohadů a spekulací jako jeho Sonety. Jedinou nezpochybnitelnou jistotou je prostá, ale nadmíru významná skutečnost, že Sonety jsou. Jak ale Sonety jsou?

Proč se staly dílem kultovním a kánonickým? Proč ani po čtyřech staletích ani trochu nezestárly? Proč žijí dnes ještě intenzivnějším životem než v době svého vzniku? Proč je dnes v bezpočtu jazyků této planety čte víc čtenářů než kdykoli předtím? Samá proč. Mnoho otázek, málo odpovědí. „To ty jsi, lásko, moje věčné téma,“ napsal Shakespeare v devátém verši Sonetu 76. Pojmenoval v něm nejen téma jednoho svého sonetu, ale vlastně téma celé sonetové knihy. Neboť Shakespearovy Sonety jsou především velikou knihou lásky. Ale to platí téměř o všech sonetech renesanční doby, můžete ihned namítnout. Psal snad o něčem jiném Dante, Petrarca. Michelangelo, Ronsard nebo například anglický dvořan, diplomat a voják sir Philip Sidney? V čem tedy vlastně spočívá výjimečnost a originalita shakespearových sonetů? Zdá se, že především v tom, že Shakespeare byl na rozdíl od velké většiny ostatních autorů sonetů především dramatický a divadelní básník. Ona komůrka či básnický prostor shakespearovského sonetu, co měří na šířku pět stop a na výšku čtrnáct řádků, je vlastně malé shakespearovské jeviště a každé slovo v něm je herec a každý verš pak divadelní part. A na tomto stísněném, přesně vymezeném prostoru, na tomto malém jevišti světa básnický mluvčí předvádí, co umí: přesvědčuje, radí, stěžuje si, utěšuje, vytýká, poučuje, nabádá, napomíná, vyzývá, chválí, lichotí, vemlouvá se, varuje a hrozí, zatracuje, prosí, vzteká se, soptí, nadává, vysmívá se, naparuje se i pochybuje, uráží i uctívá, zpívá a spílá, zoufá si i doufá. Je přímočarý i manýristicky komplikovaný, fyzický i metafyzický, a ať píše o lásce či uplývání času, je v tom obsažena komedie i tragédie lidského údělu. Právě v tomto neobyčejně širokém rejstříku emocí a vášní, v téměř všeobsáhlé zkušenosti lásky spočívá originalita Shakespearových sonetů především. Žádné Velké Umění, v němž promlouvá Bard či Klasik. Spíš příležitostná poezie, dopisy pro všední den. Tak trochu sváteční shakespearovská pošta. Žádné velké myšlenky, žádné věčné pravdy. Jen paradoxy konkrétního bytí.
Martin Hilský
 
Když v červnu 2002 Český rozhlas 3 – Vltava nasadil do vysílání stopadesátičtyřdílný cyklus
 
Sonetů Williama Shakespeara, nikdo z tvůrců netušil, s jak obrovským posluchačským ohlasem se toto dílo setká. Sbírkou básní nejslavnějšího alžbětinského dramatika provázel posluchače známý překladatel a anglista Martin Hilský, sonety v originále interpretoval Scott Bellefeuille, v Hilského překladu pak Pavel Soukup. Režijně spolupracovala Markéta Jahodová. Co báseň, to desetiminutový pořad. Posluchači kvitovali tento počin s nadšením, do redakce poslali na tisíc autorských pokusů o shakespearovský sonet či vlastních překladů velkého klasika, v dopisech žádali o reprízy a také o vydání celého cyklu na audionosičích. Jak ale prakticky splnit nesplnitelné posluchačské přání a dostat velmi rozsáhlé dílo na komplet nosičů s časově omezeným rozsahem? Byl to tak trochu úkol pro chytrou horákyni, přesto se ale tvůrcům podařil vyřešit. A tak vám nyní nabízíme komplet šesti kompaktních disků, na kterých uslyšíte stejně jako v rozhlasové verzi všech 154 sonetů v české a anglické verzi s komentáři Martina Hilského. Ač v mírně komprimované verzi, upřímně věřím, že vás Sonety nadchnou stejně jako při poslechu z rozhlasových přijímačů.
Jitka Škápíková
 
Rozhlasová nahrávka z roku 2002
 
Průvodní slovo: Martin Hilský
Recitace: Scott Bellefeuille, Pavel Soukup
Překlad: Martin Hilský
Dramaturgie: Jitka Škápíková
Režie: Markéta Jahodová
 
 
Více informací na stránkách Radioservisu