Audioknihy.net - Toulky českou minulostí nyní ve zvýhodněném kompletu! - Článek
 
 Známe vítěze o NEJ OBAL audioknih


40 audioknih, 4 vydavatelství a kdo získal ocenění NEJ obal? My už to víme!

Chci vědět víc

Přihlásit se
Hledat

supraphon  


Toulky českou minulostí nyní ve zvýhodněném kompletu!

datum Pá 18 listopad 2011, 10:31:49 autor payka kategorie_obrazek Kategorie Novinky

Pokud se chcete dozvědět něco z české minulosti a historické knihy pro Vás nejsou to pravé ořechové, pak se zkuste zaposlouchat do audioknih z dílny Radioservisu - Toulky českou minulostí. Tam byly vyzdviženy ty nejzajímavější události z doby minulé, které jsou vypravovány příjemným a přátelským stylem, takže aniž by třeba posluchač chtěl, nastřádá tak spoustu nových poznatků.

Na počátku byla kniha Petra HoryHořejše „Toulky českou minulostí“. Pozoruhodný pokus o moderní, dokumentárně bohatý a čtenářsky přitažlivý výklad zásadních událostí českých dějin. Když přišel redaktor brněnského studia Českého rozhlasu Josef Veselý s nápadem vytvořit její rozhlasovou podobu, jistě netušil, že se seriál stane jedním z nejúspěšnějších rozhlasových pořadů. A protože mnozí z posluchačů se ke „svým“ příběhům rádi vracejí, vznikla i tato CD.

 

Radioservis v měsíci říjnu přišel hned se čtyřmi novinkami zabývajícími se touláním po naší historii. A pokud si následující čtyři audioknihami zakoupíte společně, získáte výraznou slevu oproti koupi každého kusu zvlášť.

 

Autor: Josef Veselý
Režie: Jaromír Ostrý
Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.

 

Výhodné balení 4 balení Toulek českou minulostí:

 • Doporučená cena 1x 2CD mp3: 399 Kč
 • Doporučená cena kompletu 4x 2CD mp3: 999 Kč

 Nezapomeňte však, že vlastníci klubové karty Radioservis mají audioknihy ještě levněji!

 

Audioknihy naleznete i v našem rozcestníku:

Toulky českou minulostí 401-450  Toulky českou minulostí 451-500Toulky českou minulostí 501-550Toulky českou minulostí 551-600
 

 

 

 

 

Toulky českou minulostí 401-450

Toulky českou minulostí 401-150

Obsah:

CD 1:

 

 • Znám já jeden krásný zámek
 • Zkáza rodu Smiřických
 • Prostý, laskavý, dobromyslný, bezpříkladně štědrý a příslovečně zbožný
 • Přípravné práce k vyhazování z okna
 • Z okna ven!
 • Praha, defenestrace, pořadové číslo 2
 • Po pádu
 • Loajální rebelanti
 • Kdo s koho
 • Druhé kolo
 • vyhánění a shánění
 • Pán z Věže
 • Když na opravdivou přichází
 • Způsob to, králi Fridřiše!
 • Česká válka
 • Děkujme Bohu, že jsme toto místo získali!
 • Černý den na Bílé hoře
 • Na Bílé hoře
 • statečných Moravanech u Hvězdy a o historické pravdě
 • Diverti nescio!
 • Kdo rozhazuje trny, nesmí chodit bos
 • Kapitulace
 • Zátah
 • Exameny
 • Ortely

CD 2:

 • Exekuce
 • Až na to zarmoucené lešení
 • Mikuláš Dačický z Heslova
 • Normalizace po habsbursku
 • Zlodějna v národním měřítku
 • Modrý lev a zlatý lev
 • Horoskop pro neznámého
 • Mladý, úspěšný, ctižádostivý muž
 • Od plukovníka moravských stavů k plukovníkovi tuplovanému
 • Pardon
 • Jičín a Praha
 • Generalissimus Oceánu a Baltského moře
 • Terra felix
 • Cesta do Chebu
 • Spiknutí proti Valdštejnovi
 • Ty špatná, křivopřísežná, stará rebelantská šelmo!
 • Odměna pro vrahy
 • Soukromá podobizna vévody frýdlantského Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna
 • Segeš, Nivnický, Komenský
 • sloupech u cesty
 • Nebesa bouří se otevírají
 • Vyhnanství
 • Celý můj život byl putování
 • Na koni pelášil český pán
 • Matouš, řečený Ulický, rebel


Toulky českou minulostí 451-500

Toulky českou minulostí 451-500

Obsah:

CD 1:

 • Hvězdná hodina Tovaryšstva Ježíšova
 • Jen když konec je náš
 • Jdú Valaši, jdú...
 • Zjinud jinam přecházeti los jest něčí až do smrti
 • Lesnae excidium
 • Každý krok na dobré cestě je lepší než vůbec nevykročit
 • Každý pak život má svou kapitolu poslední
 • Nejistý hrob ve valonském kostele na Kolesterstraat ve městě Naardenu
 • Válčiště Čechy, Morava a Slezsko
 • Vyhrát jako Kec u Jankova
 • Takové krysí hnízdo
 • O tom, jak v Brně vědí, která bije
 • Mír. Říká se mu vestfálský
 • Obránci Prahy L. P. 1648: zrádci nebo hrdinové?
 • Bilance dlouhé války
 • Noví Češi a nový císařpán
 • Zápas o dušičky
 • Ti nahoře a ti dole
 • České nevolnictví zblízka
 • Nejpyskatější Habsburk
 • Kříž proti půlměsíci
 • Zločin a trest
 • Dobrá kočka, která nemlsá
 • Kdy stíny ohrožují okraj života
 • Tajemný až detektivní případ Jiřího z Dráchova
   

CD 2:

 • Rváč
 • Respublica Bohemiae
 • Bouře
 • Železná koruna
 • Na praporu bota
 • Chodská cesta za spravedlností
 • Lomikarové
 • Kozina
 • Legenda a pravda o procesu Jana Sladkého, řečeného Kozina
 • Do roka a do dne
 • Co Bůh? Člověk?
 • Krvosvědek
 • Čechořečnost
 • Malleus maleficarum
 • Hon na čarodějnice
 • Osud statečného muže, čestného člověka a neobyčejného smolaře, děkana Kryštofa Aloise Lautnera ze Šumperka
 • O krátkém, leč rušném životě Šimona Boruhradského, řečeného Simona de Castro
 • Trubač Jeho Jasnosti
 • Muž z domu U zelené lípy
 • Chtíc, aby spal
 • Bohemian Manor
 • Kterak Camellia japonica ke svému jménu přišla
 • O chrapounech, hňupech, grobiánech a jiné čeládce
 • Naše tržní hospodářství Léta Páně 1700 - Nad všechny kapitány a dobyvatele


Toulky českou minulostí 501-550

Toulky českou minulostí 501-550

Obsah:

CD 1:

 •  
 • Svaté země Koruny české
 • Svatý Jan a méně svatý Antonín
 • Zasloužilý lovec duší
 • Českých knížek hubitelé lítí
 • Užaslé baroko
 • Říkal si Fagus
 • Zázrak jménem Kuks
 • Generalissimus ptáčníků
 • Veletrůn versus genetika
 • Jen Ťia-le Chuej-chou
 • Rodinné paměti jedné šlechtičny
 • Stavitel paláců
 • Stavitel chrámů
 • Byl to tichý, klidný muž
 • Zase ti Turci
 • Ráno jsme vstali časně
 • Jak se synek janovického fojta zbojníkem stal
 • Ondraš, Ondraš, dobře sobě rozvaž
 • S rozvahou a pílí
 • Zapomenutý císař
 • Syn krejčího a výčepníka
 • Malíř ctností i neřestí
 • Poslední Habsburk
 • Pragmatická sankce
 • O básni a sloganech
   

CD 2:

 • Naposledy mor
 • Skladatel, kapelník, služebník
 • Rézi
 • První žena na trůně
 • Jak jsme pozbyli Slezsko (začátek)
 • Dvojnásobná hanba
 • Jak jsme přišli o Slezsko (pokračování)
 • Tři vlčí zuby
 • Mašina povětrnostní
 • Jak jsme přišli o Slezsko (dokončení)
 • Smrt nebo vítězství. Jedno z toho je nám souzeno
 • Jenerál Laudon
 • O té velké šlachtě u Zlaté lípy pod Červenou horou
 • Prusko na kolenou
 • Sedmiletá válka
 • Exodus
 • Matka všech poddaných, tchyně celé Evropy
 • Reformy ano. Ale opatrně
 • Všichni školou povinní
 • Život a skutky daleko známého barona Františka von der Trencka, c. a k.plukovníka nad sborem pandurů a slovanských husarů
 • Říkali mu Höllenkind a ještě taky Teufel
 • Příběh malíře Čistého, po německu Reinera
 • Český muzikant, původem ze Slovinska: Stamic
 • Když verbujou, budou brát
 • Můj otec byl dobrý, já musím být zbojník


Toulky českou minulostí 551-600

Toulky českou minulostí 551-600

Obsah

CD 1:

 • Slovensko-česko-polský zbojník Juraj Jánošík
 • Jak můj prapradědeček bohatým bral (a chudým taky)
 • Otec dějezpytu českého
 • Vlastní podobizna Jana Kupeckého
 • Svět je teď tak povrchní, tak málo dobromyslný...
 • Rakousko má kalhoty
 • Benda z Benátek
 • Sága rodu Dusíků
 • Ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj
 • Dušené nudle po bavorsku
 • O tajemství, kterak proti vodě plouti
 • Výchova dětí byla mi vždy velkým a nadmíru milým úkolem...
 • Matka a syn, kteří se měli rádi, ale nerozuměli si
 • Ustanovujeme, aby navždy byla zničena a úplně zrušena všeliká a jakákoli moc Tovaryšstva Ježíšova
 • Vrásky na čele Jejího Veličenstva
 • Na silné cestě
 • Jede, jede poštovský panáček
 • Insula nostra Clementina
 • Pokorní hříšníci před Bohem
 • Bamboly nebo branibory?
 • Ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela a srdce tuze svírala...
 • Poklady od svatého Klimenta
 • V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků budiž ctěno
 • Plakala, ale brala
 • Hladomor
   

CD 2:

 • Itineraria bratrů Jakuba a Remedia
 • Zlatý patent
 • Radujte se, sedláci, budete mít rekraci
 • Jako sedláci u Chlumce - Selské guberno
 • Rychtář
 • Kluk ze Sovových mlýnů
 • Giuseppe Misliweczek
 • Venatorini, detto il Boemo
 • Constitutio criminalis Theresiana
 • Syn, císař a spoluvládce
 • Čas se zastavil
 • Soukromá podobizna císařovny a královny Marie Terezie
 • Polepšený lotr
 • Nový pořádek věcí
 • Šest tisíc výnosů majitele pravdy
 • Magister musicae, aneb Padre Boëmo, čili Český Bach
 • Dva patenty
 • Přítel kacířství veškerého
 • Odpadlík a odpadlíci
 • Konec člověčenství
 • Horoucí lásku k vlasti vyznávám milerád
 • Exulanti, emigranti a svůdci
 • Přísný zákaz nic nepublikovat!
 • Zápas o patent, zápas o svobodu
 • Náš Mozart