Audioknihy.net - Novinky na Audiotece od Mandalie - Článek
 
Prozkoumejte audioknižní desatero

DesateroZaujalo Vás naše desatero? Chcete se dozvědět více? A chcete si jej prohlédnout? Máte šanci...

Chci vědět víc

Přihlásit se
Hledat

supraphon  


Novinky na Audiotece od Mandalie

datum Út 11 září 2012, 14:35:21 autor Bety kategorie_obrazek Kategorie Novinky

Nové audioknihy v podobě meditací a mluveného slova od Ality Zaurak.

Svatba protikladů - tantrická meditace, jejíž autorkou je Alita Zaurak. Audioknihu přednáší samotná autorka.

Slovem vedená tantrická meditace je inspirací pro jednotlivce i páry, je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti. S pomocí dechu a vizualizace vyrovnáváme energii muže a ženy uvnitř nás. Tak léčíme a harmonizujeme své partnerské vztahy a milostný život a pomáháme sami sobě stát se harmonickou a celistvou bytostí. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.

Během této vedené meditace můžeme jednoduchým způsobem, pomocí dechu, vizualizace a následovného hlubokého prožitku uchopit základní tantrické principy:
Přijímáme své mužské či ženské tělo.
Přijímáme existenci muže či ženy ve svém životě.
Setkáváme se nejen na tělesné, ale i na srdeční a duševní úrovni.
Mezi námi i v nás proudí energie, se kterou můžeme tvořit, léčit se, vnímat jí.

Svatba protikladů je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti, který může probíhat v páru a stejně tak i uvnitř nás jako jedinců. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.
Rodíme se v mužském či ženském těle a celý život směřujeme k setkání se svým protikladem, se svým životním partnerem či partnerkou, k prožitku znovusjednocení. Toto směřování, tato setkávání a oddělování, sbližování a rozchody se často neobejdou bez bolesti, konfliktů, zklamání, rozčarování, pocitu nenaplněnosti.
Dlouho jsme totiž nechápali, že veškeré naše partnerské vztahy dokonale odrážejí vztah dvou základních energií uvnitř nás.
V jednu chvíli se probouzíme a zjišťujeme, že partnerův vztah k nám je jen materializací našeho vztahu k sobě samým...
Nejrůznější prožitky z partnerství jsou velmi cennou zkušeností, zároveň však prožité strachy a zklamání z minulosti vytvářejí určité vzorce, podle kterých se mohou skládat i naše vztahy budoucí. Nakonec jsme tak vyčerpáni, že ztrácíme sílu vůbec do nějakých vztahů vstupovat. To vše tak dlouho, dokud nepochopíme a nezačneme se měnit – pracovat sami na sobě a tak léčit a harmonizovat i svůj milostný život.

Zdroj

 

 

 V chrámu tělesnosti

Podivuhodná bohoslužba v chrámu našeho těla a příbytku duše. S pomocí vizualizace, hlubokého dechu a hudby stoupáme od nejnižších úrovní k nejvyšším, od hutných vitálních základů naší existence až k těm nejjemnějším spojením s vyšším Já a prožitku Jednoty.
Prastaré učení o sedmi čakrách, sedmi základních energetických centrech, které se v nejrůznějších obměnách prolíná mnoha náboženstvími a duchovními proudy, je tu nyní pro každého z nás. Nejen jako informace, ale též jako možnost prožít, vnímat a aktivizovat jejich doposud nevyužitý energetický potenciál.


Podobny květinám jsou čakry více či méně otevřeny a podle míry jejich otevřenosti jimi proudí energie a umožňuje prožívat a realizovat danou úroveň, určité oblasti života. Stažení, uzavření či blokace čaker jsou způsobeny často nejrůznějšími mentálními či emocionálními vzorci a mohou vést až k fyzickým onemocněním. Stará zranění a traumata a z nich vznikající strachy a pochyby však také mohou být námi samými uvolněna a vyléčena.
Čakry nemůžeme uvidět běžným zrakem, změřit přístroji či nahmatat rukama, můžeme je však vnitřním zrakem vnímat, komunikovat s nimi a rozvíjet harmonicky tuto schopnost ku prospěchu sobě i ostatním.
Nechme energii volně proudit, dovolme své vnitřní síle a moudrosti proměnit naše životy tam, kde to již s pomocí pouhého rozumu či logiky není možné… Zdraví, sexualita a tvořivost, seberealizace, partnerství, sebevyjádření, moudrost a pochopení jsou jen a jen v nás – místy však ukryty hlouběji proto, abychom je mohli hledat a nalézat na dobrodružné cestě s názvem Sebepoznání.

Tuto meditaci je vhodné provádět kdykoliv během dne, pokud máme pocit, že potřebujeme vyrovnat nejrůznější rozpory a konflikty v sobě i ve vnějším světě, uzemnit a zklidnit se či naopak se povznést k pochopení a vhledu do běžných životních situací. Dýchání do čaker pomůže posílit naší energetickou soběstačnost, imunitu, prohloubit duchovní sebedůvěru – důvěru v to, že nejsme jen tělem, nejsme jen emocemi, jsme Tím, kdo toto vše dalece a široce přesahuje a také vědomě tvoří...

Zdroj

 

 

Na vlnách Jednoty

Hlasem vedená relaxace napomáhající spočinutí, odpoutání a načerpání psychické síly. Postupně s pomocí hlubokého dechu uvolňujeme celé tělo. S uvolněním se naše psychická energie harmonicky rozproudí a můžeme skutečně procitnout v osvobozujícím meditativním stavu jednoty, klidu a hlubinného porozumění...

Hlubinná relaxace přináší vědomé odpoutání, nikoli však pouhý únik od každodenních problémů a stresů. Postupně, krok za krokem, s pomocí hlubokého dechu pečlivě uvolňujeme celé tělo – chodidla, záda, ruce, hlavu, oblast břicha...
Každá z tělesných částí je spojena s určitým zodiakálním znamením a životním tématem a také s určitými zažitými a okolím vštípenými postoji a přístupy. Nashromážděné emoce, vzpomínky, nejrůznější zkušenosti mohou dlouhodobě blokovat volné proudění životodárných sil.
S nastávajícím uvolněním se naše psychická energie harmonicky rozproudí a my můžeme skutečně procitnout v osvobozujícím a meditativním stavu jednoty, klidu a hlubinného porozumění. Po „návratu“ se mnohé zdánlivě neřešitelné situace prostě rozpustí, snad proto, že jsme na nich přestali lpět. Na mnohé věci a vztahy se podíváme jakoby „odjinud“, dokážeme hlouběji procítit své skutečné potřeby a více důvěřovat intuici.


Relaxaci je obzvláště vhodné se věnovat v odpoledních hodinách. Působí osvěživě a umožní prožít zbytek dne ve vzácném stavu meditativního poklidu. Pokud při relaxaci usneme, nevadí, neboť podprahově stále vnímáme pozitivní impulsy. Najděte si volnou hodinu, vytvořte si vhodné prostředí, v němž nebudete nikým a ničím rušeni a vydejte se na cestu za hranice prostoru a času, na setkání s Duší, do Jinam...

Zdroj

 

 

Na ostrově harmonie

Tato audiokniha je úvodem k celé řadě dalších nahrávek napomáhajících postupnému osvojování si základních meditačních přístupů upravených pro současného západního člověka.
Nechte se vést hlasem, vydechujícím slova, která se mění v obrazy, nechte se prostoupit vzácnými, tolik potřebnými stavy klidu, harmonie a hlubinného porozumění.
Přirozená lidská schopnost imaginace a víra v její léčivou schopnost se nyní může bezpečně a harmonicky znovu rozvíjet. Ve chvílích zklidnění spontánně objevujeme základní a všem bytostem srozumitelné kosmické zákonitosti, moudrost uspořádání našich těl, prolínání dvou vesmírných sil, skrytý smysl existence muže a ženy.
Kolem zimního Slunovratu, na přelomu zodiakálních období Střelce a Kozoroha se doslova otevírají nebesa a my můžeme pohlédnout do budoucnosti s novou nadějí, stejně jako naši předkové již před stovkami a tisíci lety.
Stejně jako oni, i my můžeme znovuobjevit své spojení se zdrojem životní energie a radovat se ze skutečnosti, že se světlo opět navrací, opět vítězí nad temnotou a dává nám příležitost pochopit skryté zákonitosti našich osudů...
A tak tedy nezbývá než se pohodlně usadit, uvolnit se a začít dlouze, plynule a hluboce dýchat...

Zdroj